Werner Kaegi

1970 THAI CLARINET

CLARINET AND TAPE 2TRACK.
COMM: RADIO GENEVE. 

CRS GENEVE
CREATION 7EME DIORAMA DE LA MUSIQUE CONTEMPORAINE
12-05-1970, MAISON DE LA RADIO A BERNE
LUC HOFFMANN CLARINET
INTERNAT.MUSIKFESTWOCHEN LUZERN 17-08-1973

a) Version radiophonique (Radio Geneve 1970) avec en soliste

Luc Hoffmann (Genève)
b) Enregistrement du concert donn‚ au th‚ƒtre municipal de Tilburg le 8 oct.1987 avec le concours du clarinettiste japonais Toyiko Horikawa. Betamax tape 9

A note on THAI CLARINET (1970)

Composed february/march 1970 in Bangkok and Geneva. First performed at the festival "7Šme Diorama de la Musique Contemporaine de la Radio Suisse Romande" on the 12th of may 1970 in Berne.


I do not belive an analysis which concentrates on structural content helps the listener to any great extent. Better to tell 

the listener to listen attentively and carefully to my music. Naturally the structures of my composition(s) are calculated. If
details are needed concerning the structures of THAI CLARINET one may refer to the graphic score supplied. Therefore there follows
a list of some necessary information to make the score understandable. SEGMENTS: The whole piece is divided into 9 segments, each lasting one minute.

EVENTS: The score informs the clarinet player of the number of events at most contained in each segment (silences are considered
to be events too). E.g. the second segments calls for three events which are fixed by the score; the 7th segment contains at
most 17 events. 

PITCH (average pitch contour): this indicates how the sound bands are approximately settled. The piece consists mainly of a
transition from clear, high sounds to low, dark ones. 

DENSITY: The piece is statistically conceived.At the beginning there is a maximum of sustained sounds, towards the end (8the
segment) there is a maximum of pulses. The relationship between sustained sounds and pulses is about reciprocal.
The general attitude of the piece is quiet and undramatical. The clarinet player follows the rules of his score but above all he
listens attentively to the sound comming from the loudspeakers and tries to act on them. He concentrates on sustained sounds and
avoids rapid melodic patterns. The pitches are chosen in reference to the tape in order to get interactions (beats etc.)
Finally I would mention that I conceived the piece during a stay in Bangkok in the Far East. At night I heard, nocturnal and
solitary in the tropical citystreet the silver-clear calling of a cricket, which gave the unmistakable image of smiling serenity
conveying to my music the mood and mystery of the Eastern World.


W.K. in een brief aan de Franse musicus Ives Herwan van 15-09-'70:

"Ik heb een vreselijke hekel aan het helaas nog steeds in praktijk gebrachte verkeerd voeden van de luisteraar met structuuranalyses
in plaats van hem eenvoudigwer te zeggen: luister oplettend naar deze musiek.
Zeker, er zijn in mijn muziek goed berekende structuren, die dus in cijfers uit te drukken zijn. Hier geef ik U wat nadere gegevens
over THAI CLARINET, Het stuk is wat de tijd aangaat verdeeld in opeenvolgende secties, die zich van elkaar onderscheiden door de
manier, waarop mijn muziek zich ontwikkelt. Zo is bijvoorbeeld voor de eerste minuut een enkel gebeurtenis voor de clarinet
gepland, terwijl voor de zesde minuut er zeventien van te voren zijn uitgedacht. Wat de tonnhogte betreft gaat het stuk van hoge
en heldere klanken over in lage, sombere tonen. In die zin is er dus sprake van een enkele overgang. Gezien de dichtheid is mijn
muziek geconcipeerd op statistische wijze; in het begin is er een maximum aan aangehouden tonen, en aan het eind een maximum aan impulsen, waarbij de relatie tussen deze laatsten en de aangehouden tonen wederkerig is. Alle klanken op de geluidsband
zijn afgeleid van natuurlijke klarinetklanken, die ik bewerkt heb mat behulp van electronica.

Het algemene karakter van het stuk is rustig, rijk aan nuances, bedachtzaam anti-dramatisch. De klarinettist moet oplettend
luisteren naar de muziek op de band en zich erbij aansluiten, en dat niet alleen als een solist, maar als deelgenoot, als een mens
die antwoordt en reageert op dat wat hij hoort. 

Tot slot vermeld ik nog dat ik THAI CLARINET heb geconcipeerd tijdens een reis nar het verre oosten, in Bangkok in 1970, waar ik
op de nachtelijke boulevards het zilverachtig geluid van een zeer eenzamen en verlaten krekel hoorde....."

Interview \intview.fra\Anima.71


 

Interview \intview.fra\imfluce.73 du 24 ao-t 1973 Kunsthaus
Lucerne au lendemain du concert que j'ai donne au cadre des IMF.

Interview \intview.ned\weiland.72


Summer 2023 Archivation of Master Tapes

The tape archive of Werner Kaegis works is incorporated in the Sonology Archive in The Hague. The main works will be digitalized from the original master tapes. We hope that most of the electronic works will be published in the next years!! We are very happy that finally this wonderful material can be saved for the future.

New VOSIM66 software by Heinerich Kaegi

Between 2020 and 2024 Heinerich Kaegi and Ludger Hurts developed a new Vosim programm VOSIM66 based on the original ideas of Werner Kaegis Vosim and Midim systems. This programm is created in GNU Octave and runs on Windows, Mac and Linux. See www.vosim.eu

 

New version of VOSIM generator software by Luuk Trip

Luuk Trip developed in 1999 a Vosim generator software VOS2WAV based on the original Vosim 7 vector. Meanwhile Luuk has adapted his VOS2WAV system for Windows 10. For more information, please mail us.

 

New scores available soon

Scores of several old compositions of Werner Kaegi will be soon available!

Seitenanfang | Copyright 2014 Werner Kaegi | Powered by CMSimple_XH | Webdesign by Film & Media Design | Login